PARTNERS

Waarom partner van De Gooise Bij®:

De volgende partners ondersteunen De Gooise Bij®:

Op Het Media Park nabij de Blusvijver, genaamd De Media Bij, en op 2 Hilversumse begraafplaatsen zijn bijenschansen ingericht.

Deze bijenschansen hebben tot doel:

  • De bijen op deze ideale plek een goede kans te geven voor natuur een omgeving
  • Om op een duurzame manier aan de bedrijven op het Media Park de mogelijkheid te geven bij te dragen aan de bevordering van de bijenteelt
  • Deelname kan voor de Media- en andere Hilversumse bedrijven van belang zijn in de externe communicatie met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  • Bezoekers en personeel op het Media Park en de Begraafplaatsen te informeren over de gang van zaken van De Media Bij of De Gooise Bij via Nieuwsbrieven
  • Een ieder de mogelijkheid te bieden te proeven van de lekkere Gooise honing

Momenteel zijn er een vijftigtal kasten met bijenvolken verdeeld over de locaties geplaatst. Hierin zitten zachtaardige bijen van het Buckfast ras. De bijenkasten zijn met de uitvliegopening zodanig geplaatst waardoor de wandelaars zoveel mogelijk op een ongestoorde wijze de wandelpaden kunnen gebruiken. De bijenkasten zijn op duurzame houten stellingen langs de vijver of paden geplaatst. Het onderhoud van de bijenvolken, de bijenkasten en de -schans wordt door ondergetekende op zich genomen.

Naast de aanschaf van een bijenvolk is veel kastmateriaal nodig. Dit kastmateriaal bestaat per volk minimaal uit 2 broedkamers, 2 honingkamers, een bodem, een deksel en een koninginnerooster. Voor de inhoud van de kamers zijn per kamer 10 of 11 raampjes nodig waarin door de imker kunst-wasraat is aangebracht. In totaal is hiervoor zo’n 4 kg bijenwas per volk nodig. Met de vele arbeid voor het opknappen/onderhouden van de kasten en voor de benodigde reisriemen zijn extra investeringen nodig zoals een slinger (voor het eruit slingeren van de honing), vervoer (auto + aanhanger), wassmelter (iedere 2 jaar dienen de ramen met wasraat omgesmolten en vernieuwd te worden), de raatgietmal (om de kunst-wasraat te kunnen gieten) en alle benodigde gereedschappen zoals imkerkleding en werktuigen. Voor het inwinteren van de bijenvolken wordt in het najaar zo’n 14 kg suikerwater per volk gevoerd.

Om de volken het gehele jaar vitaal te houden wordt op verschillende tijdstippen in het jaar de varoamijt bestreden. Daarnaast wordt voor de verjonging van de bijen koninginnenteelt toegepast zodat jonge koninginnen van het Buckfast ras geteeld worden.

Al met al is bijenhouden een intensieve en kostbare hobby. Door uw bijdrage worden de bijen een goede toekomst geboden. U wordt daarom als partner hartelijk verwelkomd door De Media en De Gooise Bijen.

De volgende partners ondersteunen De Gooise Bij®:

OOK PARTNER WORDEN?

BEL OF MAIL ONS.

DE GOOISE BIJ®

Imkerij De Gooise Bij is gespecialiseerd in het houden van bijen. Door de rijke omgeving van onze flora en fauna in ’t Gooi heeft De Gooise Bij een unieke positie om op biologisch verantwoorde wijze te kunnen imkeren.

PARTNER WORDEN?

Als Partner van De Gooise Bij® wordt de buitenwereld geïnformeerd dat u op een Maatschappelijk Verantwoorde Manier MVO onderneemt. Op een duurzame manier wordt u als Partner de mogelijkheid gegeven om bij te dragen aan de bevordering van de bijenteelt. Wij leggen het u verder graag uit.

CONTACT

  • De Gooise Bij®
  • info@degooisebij.nl
  • www.degooisebij.nl