BIJENSTANDEN

Meer dan 50 bijenvolken zijn voornamelijk geplaatst op:

Het Media Park, bijenstand De Media Bij te Hilversum

Noorder Begraafplaats te Hilversum

Zuidhof te Hilversum

De bijenschansen hebben tot doel:

  • De bijen op deze ideale plekken een goede kans te bieden voor natuur een omgeving.
  • De mogelijkheid te geven aan de bedrijven zoals op het Media Park bij te dragen aan de bevordering van de bijenteelt.
  • Deelname kan voor de Gooise bedrijven van belang zijn in de externe communicatie in verband met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
  • Het personeel op het Mediapark te informeren over de gang van zaken van De Media Bij zoals via nieuwsbrieven en workshops.
  • Een ieder de mogelijkheid te bieden mee te proeven van de lekkere Gooise honing.

DE GOOISE BIJ®

Imkerij De Gooise Bij is gespecialiseerd in het houden van bijen. Door de rijke omgeving van onze flora en fauna in ’t Gooi heeft De Gooise Bij een unieke positie om op biologisch verantwoorde wijze te kunnen imkeren.

PARTNER WORDEN?

Als Partner van De Gooise Bij® wordt de buitenwereld geïnformeerd dat u op een Maatschappelijk Verantwoorde Manier MVO onderneemt. Op een duurzame manier wordt u als Partner de mogelijkheid gegeven om bij te dragen aan de bevordering van de bijenteelt. Wij leggen het u verder graag uit.

CONTACT

  • De Gooise Bij®
  • info@degooisebij.nl
  • www.degooisebij.nl