In het Zonnetje: Ben Bus Stichting Media NatuurPark

17 mei 2022

Stichting Media NatuurPark

Ben Bus is voorzitter van Stichting Media NatuurPark – dat ervoor wil zorgen dat het natuurpark grenzend aan het MediaPark een natuurlijke beleving is voor jong en oud. Door samen te werken met bedrijven op het MediaPark en ook met partijen als het Stadsfonds, het Goois NatuurReservaat, IVN natuureducatie en de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, kan de stichting zorgen voor meer leefbaarheid en biodiversiteit.

Ben Bus is ook imker en maakt zich al jaren zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit en de bijenstand. Het park biedt ook een mooie gelegenheid om daar iets aan te doen. De stichting geeft met het Ecologische Groenplan richting aan de beheer-doelen van het park vanuit historisch en ook maatschappelijk perspectief. Het Media NatuurPark is open voor het publiek.
Meer informatie: medianatuurpark.nl

Bron: Hilversum 100